A U T O Š K O L A Nevrkla M + T


Vítá vás Autoškola NEVRKLA M+T


Hledáte tu správnou autoškolu pro Vás? Potřebujete osvěžit to, co jste se v autoškole naučili, ale nemáte odvahu vydat se sami na silnice? Potom jste tu správně.

Pod odkazem Jak začít... naleznete veškeré informace, které potřebujete pro zahájení některého z kurzů v naší autoškole.

NOVÉ Školicí středisko

V srpnu 2014 jsme získali akreditaci a založili Školicí středisko D&T . Proto Vám můžeme nabídnout provedení vstupního i pravidelného školení a samozřejmě i školení řidičů referentů.

Naším cílem je vyjít klientům vstříc a naplánovat školení podle individuálních potřeb každého klienta. Školení je možno realizovat individuální nebo skupinovou formou přímo u Vás ve firmě nebo u nás ve školicím středisku.

Zájemci o vstupní nebo pravidelné školení se musí hlásit v našem školícím středisku, nebo na tel.: 724/722500, 724/722533 nejméně 2 týdny předem!

V našem novém školicím středisku Vám nabízíme:

Vstupní školení

Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče, provedené u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Poté mu bude do řidičského průkazu zapsán kód “95“ pro skupinu ze které byl proškolen. Základní rozsah školení je pro všechny řidiče 140 hodin (130 hodin výuky a 10 hodin výcviku). Rozšířenému rozsahu školení v délce 280 hodin (260 hodin výuky a 20 hodin výcviku) je povinen se podrobit řidič skupin C a C+E do 21 let a řidič skupin D a D+E do 23 let. Řidičům, kteří získali řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C a C+E před 10. zářím 2009 a řidiči, kteří získali řidičské oprávnění D1, D1+E, D nebo D+E před 10. zářím 2008 nabízíme vstupní školení v délce 35 hodin bez závěrečných zkoušek.

Pravidelné školení řidičů profesionálů

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky, v rozsahu 35 hodin v průběhu 5 let, tedy 7 hodin ročně. Na základě školení získá každý řidič Potvrzení o absolvování pravidelného školení od školícího střediska.

Pravidelné školení řidičů referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo. V praxi se jedná například i o zaměstnance, kteří řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu. Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V § 349 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem č. 247/2000 S. by školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.