A U T O Š K O L A Nevrkla M + T

Jak začít....

aneb Jak se přihlásit do našich kurzů

Na této stránce naleznete všechny informace potřebné pro přihlášení do některého z našich kurzů. Je potřeba řádně vyplnit přihlášku a s potvrzením zdravotní způsobilosti zajít k lékaři. Formuláře potom zaslat na naši adresu nebo zanést osobně do naší autoškoly.

Druhy kurzů

U každé skupiny je uveden stručný popis, přibližný rozsah a podmínky nutné pro absolvování kurzu.

Am - moped

 • Opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s obsahem do 50 ccm s maximální konstrukční rychlostí 45 km/hod.
 • Minimální věk 15 let

A1 - motocykl do 11 kW

 • Opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.
 • Minimální věk 16 let

A2 - motocykl do 35 kW

 • Opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 35 kW nebo poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.
 • Minimální věk 18 let
 • Pokud vlastní žadatel ŘO sk.A1 min. 2 roky -> skládá pouze doplňující zkoušku z jízdy.

A - motocykl nad 35 kW

 • Opravňuje k řízení všech druhů motocyklů bez postraního vozíku
 • Minimální věk 24 let. Pokud vlastní žadatel ŘO sk.A2 je minimální věk 20 let.
 • Pokud vlastní žadatel ŘO sk.A2 min. 2 roky -> skládá pouze doplňující zkoušku z jízdy.

B - osobní automobil

 • Opravňuje k řízení osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů do 3 500 kg. Počet míst k sezení nesmí být větší než 9 včetně řidiče.Za tato vozidla může být připojen přívěs o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg .
 • Minimální věk 18 let

T - traktor

 • Opravňuje k řízení zemědělských a lesnických traktorů a pracovních samojízdných strojů. K těmto vozidlům může být připojeno libovolné přípojné vozidlo.
 • Minimální věk 17 let

C - nákladní automobil

 • Opravňuje k řízení nákladního vozidla o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg, ke kterému může být připojen přívěs o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg.
 • Minimální věk 21 let
 • V 18-ti letech lze žádat toto ŘO za podmínky:
  • absolvování vstupního školení na získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin
  • pokud bude řídit vozidla používaná Ministerstvem vnitra, policií, HZS, atd.

E - návěsy a přívěsy

 • Opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorových vozidla, pro jehož řízení je žadatel držitelem řidičského oprávnění a přípojných vozidel s celkovou hmotností převyšující 750 kg.
 • Minimální věk 18 let

D - autobus

 • Opravňuje k řízení motorových vozidel s maximálním počtem míst k sezení převyšujícím 9 včetně řidiče. Za tato vozidla může být připojen přívěs o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg.
 • Podmínkou je řidičské oprávnění skupiny B (nebo C)
 • Minimální věk 24 let
 • V 21 letech lze žádat toto ŘO za podmínky absolvování vstupního školení na získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin